Stagecoach Performing Arts

Įvadas
 
„Theatre Arts Lithuania UAB,“ „Stagecoach Theatre Arts Limited“ (prekinis pavadinimas – „Stagecoach Performing Arts“) ir jos antrinės įmonės bei patronuojanti įmonė „Trafalgar Entertainment“ įsipareigoja saugoti jūsų asmens duomenis. Kaip įmonė, mes ir mūsų franšizės gavėjai privalo rinkti, saugoti ir tvarkyti savo klientų, tiekėjų ir kitų trečiųjų šalių, kurios teikia mums paslaugas arba su kuriomis turime verslo reikalų, asmens duomenis. Šiose privatumo nuostatose pateikiame išsamią informaciją apie tai, kada ir kodėl renkame jūsų asmens duomenis, kaip juos naudojame ir kaip saugome.
 
Priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ((ES) 2016/679, BDAR), tai, kaip įmonės saugo ir naudoja asmens duomenis, sulaukė daug didesnio dėmesio. Todėl šios privatumo nuostatos mums yra labai svarbios, nes jos nustato, kaip tvarkome asmens duomenis, kuriuos renkame arba kuriuos mums teikia duomenų subjektai ir kiti asmenys.

Šios privatumo nuostatos nustato, kaip mes laikomės savo teisinių įsipareigojimų tvarkydami asmens duomenis, ir suteikia galimybę asmenims, kurių duomenis laikome, mumis pasitikėti. Svarbu perskaityti šias privatumo nuostatas. Šios privatumo nuostatos gali būti bet kada keičiamos, todėl retkarčiais apsilankykite šiame puslapyje. Taip pat galime jus informuoti apie bet kokius pakeitimus, jei turime jūsų el. pašto adresą. Šios privatumo nuostatos atnaujintos 2022 m. liepą.
 

Kontaktinė informacija

„Stagecoach“ yra registruotas prekės ženklas, kurį Lietuvoje išskirtinai franšizės pagrindu valdo UAB „Theatre Arts Lithuania„
 
Jei turite klausimų dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis:
 
Adresas:          Žirgo str. 2 - 46, Vilnius, LT-10221, Lithuania
 
Telefono nr.:    +37064080014
 
El. paštas:       [email protected]
 
 

Ką reiškia šiose privatumo nuostatose vartojamos sąvokos?

Tikėtina, kad yra daug duomenų apsaugos sąvokų, kurių galbūt nežinote ir kurios pagal duomenų apsaugos teisės aktus turi konkrečią reikšmę. Dažniausiai vartojamos sąvokos:
 
Duomenų subjektas – tai gyvas fizinis asmuo, apie kurį saugome asmens duomenis. Duomenų subjektas nebūtinai turi būti JK pilietis ar nuolatinis gyventojas.
 
Duomenų valdytojas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir būdą. Tiek „Stagecoach“ būstinė, tiek „Stagecoach“ franšizės gavėjai yra mūsų versle komerciniais tikslais naudojamų asmens duomenų valdytojai.
 
Duomenų tvarkytojas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus tvarko asmens duomenis. Duomenų valdytojo darbuotojams ši apibrėžtis netaikoma, tačiau tai gali būti tiekėjai, administratoriai ir mokytojai, kurie tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.
 
Asmens duomenys – duomenys, susiję su duomenų subjektu, kurio tapatybę galima (tiesiogiai ar netiesiogiai) nustatyti pagal tuos duomenis (arba iš tų duomenų ir kitos mūsų turimos ar prieinamos informacijos). Asmens duomenys gali būti faktiniai (pvz., vardas, pavardė, adresas, gimimo data ar nuotrauka ir pan.) arba nuomonė apie duomenų subjektą, taip pat jo veiksmai ir elgesys.

Žodžiai „tvarkyti“, „tvarkymas“ vartojami apibūdinti tai, ką darome su duomenimis, pvz., rinkimą, įrašymą, organizavimą, struktūrizavimą, saugojimą, pritaikymą ar keitimą, paiešką, tikrinimą, naudojimą, atskleidimą perduodant, platinant ar kitaip padarant prieinamus, derinimą ar jungimą, ribojimą, ištrynimą ar sunaikinimą. Tvarkymas taip pat apima asmens duomenų perdavimą (arba atskleidimą) trečiosioms šalims.

Specialios asmens duomenų kategorijos – terminas vartojamas apibūdinti neskelbtiniems asmens duomenims, tokiems kaip informacija apie asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar panašius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą ar būklę arba seksualinį gyvenimą, genetinius duomenis ir biometrinius duomenis, tvarkomus siekiant tiksliai identifikuoti asmenį arba sužinoti apie asmens padaryto ar galimai padaryto nusikaltimą ar bylos iškėlimą, tokios bylos baigtį arba bet kokį teismo nuosprendį tokiame procese. Neskelbtini asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis griežtų sąlygų.

 

Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis

Paprastai renkame jūsų duomenis, kai nusprendžiate su mumis bendrauti. Tai gali apimti savo duomenų perdavimą mums internetu, telefonu arba asmeniškai.
 
Mes renkame informaciją šiais būdais:
 1. Kai naudojatės mūsų svetaine norėdami užregistruoti savo vaiką, sumokėti mokesčius, užsiregistruoti į renginį ar pasiteirauti apie mūsų paslaugas.
 2. Kai kreipiatės į mus telefonu norėdami užregistruoti savo vaiką ar pasiteirauti apie mūsų paslaugas.
 3. Kai kreipiatės į mus paštu
 4. Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojame slapukus, kad pagerintume naudojimosi svetaine patirtį ir pritaikytume jums mūsų teikiamas paslaugas – tai reiškia, kad prisiminsime jūsų ankstesnius apsilankymus ir stebėsime, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose lankotės. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų nuostatose..
 5. Retkarčiais taip pat galime gauti duomenis apie jus iš trečiųjų šalių – daugiau informacijos rasite skyriuje „Kaip galime naudoti jūsų informaciją“. Tai gali apimti duomenis, kuriuos gavo tiekėjas arba kai dalyvavote apklausoje ar renginyje.
 6. Galite pateikti mums informaciją, kuri bus naudojama rengiant pasirodymą ar renginį.

Kokius asmens duomenis renkame

Mes renkame tik tą informaciją, kuri reikalinga mūsų verslui vykdyti, konkrečiai paslaugai, kurios paprašėte, teikti ir (arba) informuoti jus. Pasitaiko atvejų, kai galite nuspręsti neteikti mums tam tikros informacijos, tačiau tai gali apriboti mūsų siūlomą suasmeninimo lygį – pavyzdžiui, galite nesužinoti apie seminarą ar renginį, kuriame būtumėte norėję dalyvauti.

Tam tikromis aplinkybėmis prašysime jūsų sutikimo naudoti tam tikrą informaciją nurodytais tikslais. Tokiu atveju galėsite duoti ar atšaukti sutikimą arba atsisakyti jį duoti. Jei asmens duomenys yra susiję su vaiku iki 16 metų, mums reikės vieno iš tėvų arba jo globėjo sutikimo. Asmenys, sulaukę 16 metų amžiaus, gali patys duoti sutikimą, jo atsisakyti arba atšaukti (nesvarbu, ar sutikimas buvo duotas jų pačių, ar jų vardu).

Mūsų renkamos informacijos pobūdis priklauso nuo to, kur ir kada ji renkama:
 
Informacija, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų
 
Kai registruojatės mūsų svetainėje arba susisiekiate su mumis norėdami pasiteirauti dėl paslaugos, užsiregistruoti, tapti mokytoju ar direktoriumi ar dalyvauti renginyje, paštu ar telefonu turime surinkti iš jūsų informaciją, kad galėtume suteikti jūsų prašomą paslaugą.
 
Galime rinkti:
 • Jūsų vardas ir pavardė
 • Jūsų vaiko vardas ir pavardė
 • Lytis
 • Jūsų vaiko lytis
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų telefono numeris
 • Jūsų vaiko gimimo data
 • Kontaktinis telefono numeris
 • Mokėjimo informacija
 • Jūsų vaiko sveikatos informacija
 • Adresai
 
Jums lankantis mūsų svetainėje galime rinkti šią informaciją
 
Automatiškai užpildytas IP adresas: viešas IP adresas yra unikalus numeris, leidžiantis naršyti internete kompiuteriu, kompiuterių grupe ar kitu prietaisu, prijungtu prie interneto. Žurnalo faile įrašomas jūsų apsilankymo laikas ir data, puslapiai, kurių buvo prašoma, nukreipianti svetainė (jei pateikta) ir jūsų interneto naršyklės versija. Ši informacija renkama siekiant padėti tvarkyti ir valdyti svetainę, tikrinti geografinį naudotojų pasiskirstymą ir nustatyti, kaip jie pateko į svetainę. Tai vadinama slapuku.
 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip „Stagecoach“ juos naudoja, skaitykite „Stagecoach“ slapukų nuostatose
 
 
Informacija, kurią gauname nepriklausomai nuo jūsų
 
Jūsų informaciją gali mumis perduoti nepriklausomos organizacijos, pavyzdžiui, kiti kursų organizatoriai, su kuriais „Stagecoach“ dirba ar dirbo. Šios nepriklausomos organizacijos tai darys tik tada, kai bus reikalaujama sudaryti sutartį ir (arba) kai jūs davėte savo sutikimą. Prieš pateikdami informaciją turėtumėte patikrinti tokių organizacijų privatumo nuostatas, kad suprastumėte, kaip jie tvarkys ir saugos jūsų asmens duomenis.

 
Trečiųjų šalių organizacijos
 
Mes galime sujungti informaciją, kurią mums pateikėte su šia papildoma informacija, gauta iš išorinių šaltinių. Tai bus daroma tik jei suteiksite leidimą atitinkamoms trečiųjų šalių organizacijoms atskleisti jų turimus duomenis apie jus arba jei duomenys jau yra viešai prieinami.
 
 
Viešai prieinama informacija
 
Galime įtraukti informaciją, paskelbtą straipsniuose ar laikraščiuose arba viešose socialinių tinklų platformose.

 

Kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame

Informacija, kurią mes turime apie jus, naudojama įvairiais būdais. Štai pagrindiniai būdai: suteikti jūsų pageidaujamą paslaugą, pritaikyti jūsų patirtį jums ir geriau suprasti jūsų poreikius, informuoti jus apie įvykius ar naujienas, jei to paprašėte, arba susisiekti su jumis, jei mums reikia gauti ar suteikti papildomos informacijos.

Konkrečiai mes naudojame iš jūsų surinktą informaciją šiais tikslais:
 
Norėdami vykdyti savo verslą ir teikti paslaugą arba vykdyti sutartį su jumis:
 • Vykdyti registracijos ir informacijos prašymus.
 • Medicininė informacija renkama, kad galėtume visapusiškai palaikyti jūsų vaiko gerovę.
 • Teikti geriausias įmanomas klientų aptarnavimo paslaugas ir padėti mums atlikti vidaus administravimo užduotis.
 • Susisiekti su jumis ir pateikti svarbią informaciją, susijusią su jūsų registracija, pvz., patvirtinti užklausą, priminti apie būsimą renginį arba pranešti apie paslaugos pakeitimus.

Jei turime jūsų sutikimą:
 • Siųsti jums naujienas el. paštu apie būsimus renginius ir galimybes, kurios, mūsų nuomone, gali jus dominti.
 • Jei norite sužinoti daugiau konkrečiu klausimu, pvz., apie mūsų mokinių programą ar kitus projektus, atsiųsime jums el. laišką.
 • Atskleisti jūsų informaciją kitoms scenos menų organizacijomis (įskaitant mūsų patronuojančią įmonę Trafalgar Entertainment), kurios bendradarbiauja su „Stagecoach“. Šios organizacijos susisieks su jumis ir praneš, kaip rinko jūsų duomenis, ir paklaus, ar norite su jomis bendrauti. Atsisakyti bendrauti visada galėsite susisiekę su organizacija tiesiogiai.
 • Naudoti jūsų (ar jūsų vaiko) asmens duomenis savo rinkodaros kampanijose.

Kai turime pateisinamų priežasčių (įskaitant teisinę prievolę ir teisėtą interesą):

 • „Stagecoach“ kilus konkrečių nuogąstavimų duomenų saugumo, duomenys gali būti perduoti mūsų apsaugos patarėjams – įmonei „Phoenix Forensic Consultants“. 
 • Sužinoti apie jūsų pomėgius ir pageidavimus, kad galėtume susisiekti su jumis ir pateikti jums aktualią informaciją.
 • Padėti mums tiksliau nukreipti rinkodaros pranešimus ir skelbimus, kad jie būtų jums aktualesni.
 • Naudoti jūsų duomenis, kuriems suteikti pseudonimai, kad rodytumėte jums reklamą socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“ ir „Instagram“, arba per kitas trečiųjų šalių reklamos kampanijas, kuri gali būti rodoma kitose svetainėse, kuriose lankotės. Informacija, kuri atskleidžiama tokioms platformoms, yra pseudonimizuota, kad būtų apsaugoti jūsų asmens duomenys.
 • Išmatuoti ir suprasti, kaip mūsų auditorija reaguoja į įvairius rinkodaros veiksmus, kad galėtume užtikrinti, kad mūsų veiksmai būtų tikslingi, aktualūs ir efektyvūs.
 • Atlikti naudotojų tyrimą: mes galime susisiekti su jumis ir paprašyti jūsų dalyvauti naudotojų tyrime internetu ar telefonu arba asmeniškai. Jūs neprivalote dalyvauti tyrime ir, jei pateiksite papildomos informacijos, „Stagecoach“ informuos jus, kaip ji bus naudojama.
 • Analizuoti ir nuolat tobulinti mūsų siūlomas paslaugas, įskaitant mūsų svetainę ir kitus mūsų produktus.
 • Kad padėtumėte mums paleisti bandomąją mūsų svetainės versiją, kurią viduje naudojame naujoms funkcijoms išbandyti ir užtikrinti sklandų internetinių paslaugų veikimą.
 

Kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis

Be išankstinio jūsų sutikimo „Stagecoach“ niekada neatskleis, neparduos, nenuomos ar nesikeis jūsų asmenine informacija su jokiomis šalimis rinkodaros tikslais.
 
Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų duomenų, kad galėtų teikti paslaugas mūsų vardu. Užtikriname, kad visi paslaugų teikėjai „Stagecoach“ sudaro su mumis sutartį ir atitinka mūsų duomenų saugumo standartus. Jie nenaudos jūsų duomenų jokiu kitu, išskyrus aiškiai apibrėžtą tikslą, susijusį su jų teikiama paslauga.
 
Mes galime atskleisti jūsų informaciją:
 • Paslaugų teikėjams, dirbantiems „Stagecoach“ vykdant bet kokią sutartį, kurią sudarome su jais arba jumis, pavyzdžiui, dėl mokėjimų apdorojimo, spausdinimo ir pašto paslaugų, rinkodaros agentūrų, duomenynų paslaugų, svetainių prieglobos ar el. pašto pristatymo paslaugų.
 • Kitoms organizacijoms, pvz., konkursų organizatoriams, fotografams, apklausų teikėjams ir pan., jei nusprendžiate dalyvauti tokioje veikloje, kuriai reikalingas trečiųjų šalių administravimas, ir duodate sutikimą tokioms organizacijoms kreiptis į jus.
 • Trečiųjų šalių duomenų paslaugų teikėjams, pvz., „Experian“, kurios padeda mums segmentuoti ir suprasti mūsų auditoriją suteikdamos papildomos informacijos, kad galėtume jai siųsti kuo aktualesnę ir tikslingesnę informaciją.
 • Trečiųjų šalių reklamuotojams (pvz., „Facebook“ ar „Google“), kad jie padėtų mums atpažinti klientus, panašius į mūsų auditoriją, arba teiktų jums atitinkamus skelbimus trečiųjų šalių svetainėse. Informacija, kurią atskleidžiame tokiems reklamuotojams, yra pseudonimizuota, kad būtų apsaugoti jūsų asmens duomenys.
 • „Trafalgar Entertainment“, „Stagecoach Performing Arts“ patronuojančiai įmonei. Šie duomenys bus atskleidžiami tik tada, kai duosite sutikimą jiems kreiptis į jus. „Trafalgar Entertainment“ privatumo ir slapukų nuostatas galite peržiūrėti adresu http://trafalagarentertainment.com/privacy-and-cookies-policy.
 • „Stagecoach“ nėra atsakinga už kitų svetainių privatumo nuostatas ir jų taikymą, net jei jos pasiekiamos naudojant nuorodas iš svetainės www.stagecoach.co.uk/stagecoachfranchise.com, ir rekomenduoja patikrinti kiekvienos lankomos svetainės privatumo nuostatas bei, jei kylą klausimų ar abejonių, susisiekti su jos savininku arba duomenų apsaugos pareigūnu.
 
Nepaisant visų mūsų atsargumo priemonių, joks duomenų perdavimas internetu nėra absoliučiai saugus. Taigi mes negalime garantuoti jokios informacijos, kurią mums atskleidžiate, saugumo, todėl atkreipiame dėmesį, kad tai darote savo pačių rizika.
 
 

Jūsų asmens duomenų saugumas

„Stagecoach“ įsipareigoja saugoti asmeninę informaciją, kurią mums patikėjote. Mes naudojame patikimas ir tinkamas technologijas bei taikome atitinkamas nuostatas, todėl mūsų turima informacija apie jus yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos ir netinkamo naudojimo.
 
 
Teikiant jums paslaugas per „Stagecoach“ svetainę, jūsų pateikta asmeninė informacija gali būti perduota į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE). Pavyzdžiui, taip gali nutikti, jei kuris nors iš kompiuterių serverių, naudojamų svetainei prieglobai, yra ne EEE šalyje. Jei „Stagecoach“ tokiu būdu perduos jūsų asmeninę informaciją už EEE ribų, imsimės reikiamų veiksmų užtikrinti, kad jūsų teisės į privatumą ir toliau būtų saugomos, kaip nurodyta šiose privatumo nuostatose.
 
„Stagecoach“ gali perduoti jūsų duomenis į JAV tokioms organizacijoms kaip „Facebook“ ar „Google“. JAV galioja silpnesni duomenų apsaugos įstatymai nei EEE, todėl užtikrinsime, kad jūsų asmeninę informaciją tvarkytų tik organizacijos, kurios dalyvauja ES-JAV privatumo skydo iniciatyvoje. Daugiau informacijos apie šį sertifikatą rasite adresu www.privacyshield.gov/welcome
 
 
Jūsų informaciją saugosime tik tiek, kiek tai pagrįstai būtina šioje privatumo nuostatose nurodytiems tikslams ir mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti. Mes nelaikysime daugiau informacijos, nei mums reikia. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo tikslo. Pavyzdžiui, iš dalies užpildytos registracijos (24 mėn.), užklausos (24 mėn.), sutikimo skelbti pamokų medžiagą formos (24 mėn.), CV (6 mėn.). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kiek laiko saugosime tam tikrą informaciją, susisiekite su mumis šioje privatumo nuostatose nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 
 
Jei paprašysite, kad mes nebesiųstume jums tiesioginės rinkodaros pranešimų, išsaugosime minimalų informacijos kiekį (pvz., vardą, pavardę, adresą arba el. pašto adresą), kad vykdytume tokius prašymus.

 

Jūsų teisės

Jums turi būti paprasta pasiekti ir pakeisti asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, arba paprašyti, kad nustotume siuntę jums informaciją. Tai yra jūsų duomenys, todėl norime, kad jūs jaustumėtės juos kontroliuojantys.
 
Kiekviename jums atsiųstame el. laiške bus pateikta išsami informacija apie tai, kaip pakeisti bendravimo nuostatas arba atsisakyti būsimų pranešimų prenumeratos. Jei norite sužinoti, kokią informaciją apie jus turime, galite paprašyti visos informacijos.
 
Taip pat galite prašyti išsamios informacijos apie asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, pagal 1998 m. duomenų apsaugos įstatymą arba 2018 m. gegužės 25 d. Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu Jim Barker. Atsiųskite el. paštu [email protected] informacijos, kurią norite gauti, aprašymą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Bet kuriuo metu turite teisę prašyti „Stagecoach“ pakeisti arba sustabdyti jūsų asmeninės informacijos naudojimą, įskaitant rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti telefonu, el. paštu arba paštu – mūsų kontaktinė informaciją rasite toliau. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimą informaciją apie jus. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys gali būti netikslūs, praneškite mums. Jei norite, kad pašalintume turimą asmeninę informaciją apie jus, praneškite mums.

Jei davėte sutikimą rinkti, tvarkyti ir perduoti jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio konkretaus tvarkymo. Norėdami atšaukti savo sutikimą, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu Jim Barker adresu [email protected]. Gavę pranešimą, kad atšaukėte savo sutikimą, mes nebetvarkysime jūsų informacijos tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš pradžių sutikote, nebent turėsime kitą teisėtą pagrindą tai daryti pagal įstatymą.
 
Nagrinėdami vaiko prašymą, susijusį su bet kuria iš minėtų teisių, turėsime priimti sprendimą, ar informacija turėtų būti suteikta jam ar jo tėvams (globėjams); tai darysime įvertinę vaiko amžių tuo metu bei tai, kiek jis supranta ko ir kodėl prašo. Šiais tikslais manome, kad dauguma vaikų tokį supratimo lygį pasiekia maždaug 16 metų.
 
Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) adresu www.vdai.lrv.lt
 
Bet kokio ginčo ar pretenzijos, kylančios iš „Stagecoach“ privatumo nuostatų arba su jomis susijusios, sprendimą reglamentuoja VDAI ir ZEIT.
 
 
El. paštu: Užpildykite formą adresu [email protected]   
 
Telefonu:+37064080014
 
Paštu:   
Žirgo str. 2 - 46, Vilnius, LT-10221, Lithuania