1. Bendrųjų sąlygų taikymo sritis
 
1.1 Šios Bendrosios sąlygos (toliau - BS) taikomos visiems "Stagecoach" kursams, kuriuos siūlo nepriklausomos "Stagecoach" bendrovės, veikiančios Lietuvoje (toliau - "Stagecoach"), "Stagecoach" partnerių Teatro menas Lietuvoje, UAB (juridinio asmens kodas 306079687) (pastarieji nebus jokių sutarčių, sudaromų per "Stagecoach" interneto svetainę, šalimi).
1.2 Per „Stagecoach“ svetainę su teisėtais globėjais (toliau - tėvai) sudaromoms sutartims taikomos tik šios BS. BS taip pat pateikiama teisės aktais nustatyta išankstinė informacija. Tėvai, sudarydami kursų sutartis, veikia kaip vartotojai.
1.3 „Stagecoach“ siūlo tėvams galimybę sudaryti sutartis per „Stagecoach“ svetainę dėl savo vaikų (toliau – mokiniai ) dalyvavimo dainavimo / šokių / aktorystės kursuose (toliau – kursai ir individualiai – kursų padalinys). 
1.4 Prieš sudarydami kursų sutartį tėvai visiškai sutinka su šių BS galiojimu.
1.5 Jei šiose BS nenumatyta kitaip, taikomos atitinkamos teisinės nuostatos. 
1.6 Jei, siekiant ištaisyti vėlesnį, nenumatytą lygiavertiškumo santykių neatitikimą, kurio nesukėlė arba negalėjo kontroliuoti „Stagecoach“, būtina pakoreguoti šias BS, „Stagecoach“ turi teisę iš dalies pakeisti atskiras BS nuostatas. Pakeitimai negali pakeisti pradinių sutartinių (lygiaverčių) sutarties santykių mokinio  ir jo tėvų nenaudai. Pakeitimas laikomas patvirtintu, jei tėvai per šešias savaites nuo pranešimo nepateikia prieštaravimų raštu. Esant bet kokiems prieštaravimams, „Stagecoach“ turi teisę nutraukti sutartį.
 
2. Kurso dienos, pamokos trukmė ir bandomasis laikotarpis
 
2.1 „Ankstyvųjų etapų“, „pagrindinių etapų“ ir „tolesnių etapų“ „Stagecoach“ kursai organizuojami 3 kartus per metus. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę. Vidutinį laikotarpį sudaro 12 mokymo dienų po 3 užsiėmimus , iš viso 36 užsiėmimai  per nustatytą laikotarpį. Šie kursai paprastai nevykdomi  sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis ir per valstybines mokyklų šventes.
2.2 Mokymo dienų skaičius gali skirtis, atsižvelgiant į įstatymais nustatytas mokyklines atostogas ir valstybines šventes.  „Stagecoach“ laiku informuos jus apie tikslias atitinkamų mokymo dienų datas.
2.3 „Pagrindinių etapų“ ir „Tolesnių etapų“ kurso pamoka trunka 60 minučių, „Ankstyvųjų etapų“ kurso pamoka paprastai taikoma apie 30 minučių, atsižvelgiant į amžių (kai kuriose „Stagecoach“ mokyklose vyresniems ankstyvųjų etapų vaikams siūlomos 40 minučių trukmės pamokos).
2.4 Kursai vyksta tėvų registracijos metu pasirinktoje vietoje iš "Stagecoach" siūlomų vietų sąrašo (toliau - kursų vieta). 
2.5 Terminuotų kursų atveju, pirmieji du kursų užsiėmimai  (pamokos) laikomi bandomaisiais . Jei tėvai ar mokiniai  dėl kokių nors priežasčių nenori tęsti kurso, jie gali atšaukti kursą po antrojo  bandomojo užsiėmimo , likus ne daugiau kaip dviem dienoms iki trečiojo  užsiėmimo . „Stagecoach“ atsižvelgia  į dieną, kada buvo pranešta apie atšaukimą. Užstatas laikomas mokėjimu už du  kursų užsiėmimus  ir jis negrąžinamas.
2.6 Paslaugų apimtis ir seminarų / atostogų kursų trukmė skelbiama internete, atitinkamuose kursų puslapiuose ir kursų aprašymuose. Registruojantis į seminarą, sudaroma apribota sutartis, kurios galiojimas baigiasi pasibaigus seminarui / atostogų kursui.
2.7 Praktiniai seminarai ir atostogų kursai paprastai vyksta per įstatymais nustatytas mokyklines atostogas. Jie taip pat gali vykti sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis. 
2.8 Klasių / seminarų laikai ir mokesčiai atitinkamoje mokyklos vietoje pateikti  franšizės gavėjo interneto svetainėje (galima rasti adresu https://www.stagecoach.lt registracijos patvirtinime arba atitinkamo franšizės gavėjo informaciniuose dokumentuose.
 
3. Kursų pasiūlymai svetainėje 
 
3.1 „Stagecoach“ svetainėje aprašyti kursų pasiūlymai yra neįpareigojantis kvietimas tėvams sudaryti kursų sutartį su „Stagecoach“ („invitatio ad offerendum“). 
3.2 Paspaudus mygtuką „Registruotis į kursus dabar“, registracijos deklaracija tėvams yra privaloma. 
3.3 Prieš pateikiant šią deklaraciją, registracijos procese bus dar kartą apibendrintos visos esminės užsakyto kurso ypatybės (įskaitant kurso turinį, kursų trukmę, kursų vietą, mokestį už kursą ir mokėjimo galimybes). Be to, tėvams suteikiama galimybė patikrinti visus jų įvestus duomenis, įskaitant jų ir mokinio asmens duomenis, ir prireikus juos pataisyti.
 
4. Sutarties sudarymas, užstatas, kurso mokestis
 
4.1 Gavusi registraciją, „Stagecoach“ patikrina, ar yra galimybė dalyvauti kursuose. Jei norimų kursų vieta galima, „Stagecoach“ atsiųs kursų paraiškos patvirtinimą. Kursų sutartis sudaroma gavus šį patvirtinimą. 
4.2 Gavus kursų patvirtinimą, reikia sumokėti užstatą (kurso mokestis už 2 savaičių pamokas) arba visą kursų sumą. Tėvai apie tai bus informuoti kartu su patvirtinimu apie kursus. 
4.3 Jei norimuose kursuose vietos nėra, „Stagecoach“ informuos tėvus ir paklaus, ar mokinys  turėtų būti įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą. Kai tik atsiras norima kurso vieta – prieš kurso pradžią arba kursų metu, „Stagecoach“ informuos tėvus ir paklaus, ar vis dar turėtų būti sudaryta kursų sutartis. Tokiu atveju sutartis bus sudaryta, kaip aprašyta pirmiau. 
4.4 Už vieną laikotarpį trunkančius kursus (toliau – „Terminuoti kursai“), tėvai gali pasirinkti sumokėti visą Kursų mokestį (atėmus bet kokį jau sumokėtą depozitą):
i) banko pavedimu į nurodytą banko sąskaitą (žr. priėmimo raštą); arba
ii) dalimis, dėl kurių susitarta su mokyklos direktoriumi.
Jei su Atstovaujamuoju nesusitarta kitaip, visas mokestis už kursą turi būti sumokėtas iki pirmos einamojo termino dienos.
4.5 Jei sutarta suma  nebuvo įskaityta į „Stagecoach“ sąskaitą per 10 dienų nuo kurso patvirtinimo gavimo, „Stagecoach“ turi teisę nedelsiant nutraukti kursų sutartį. 
4.6 Jei kursai trunka trumpiau nei vieną laikotarpį (toliau – praktiniai seminarai ir atostogų kursai), suma už visą kursą, atėmus užstatą, sumokama pirmąją kursų dieną. 
4.7 Jei kursas prasideda laikotarpiu, per kurį teisės aktais nustatytas atšaukimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs, o tėvai atšaukia savo sutartinį pareiškimą (plg. 13 punktą), „Stagecoach“ grąžina tėvams sumokėtą mokestį už kursą, įskaitant užstatą. 
 
5 Mokėjimo galimybės 
 
5.1 Priklausomai nuo „Stagecoach“ bendrovės , galimi šie mokėjimo būdai: Banko pavedimas, kredito kortelė, debeto kortelė ir mokėjimas grynaisiais.
 
6 „Stagecoach“ marškinėlių įsigijimas 
 
6.1 Tėvai turi galimybę mokiniui nupirkti „Stagecoach“ firminius marškinėlius (toliau – Užsiėmimų  marškinėliai), kuriuos galima įsigyti vietoje iš Mokyklos direktoriaus. Mokiniai i raginami juos dėvėti per „Stagecoach“ trimestro kursų užsiėmimusa  – žr. 9.1 punktą.
 
7 Kursų trukmė, nutraukimas, pilnametystės  amžius
 
7.1 Terminuoti kursai trunka vieną terminą. Jei, likus keturioms savaitėms (30 dienų) iki kurso pabaigos, tėvai nepraneš apie kursų nutraukimą, šis kursas bus tęsiamas neribotą laiką. Pasibaigus pirmajam terminui, kursas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, apie tai pranešus prieš 30 dienų (4 savaites). 
7.2 Nepaisant 7.1 punkto, atostogų seminarams arba atostogų kursams (įskaitant internetinę veiklą) taikomos šios nuostatos:
i. Jei tėvai nutraukia studijų sutartį dėl „Stagecoach“ studijų kaip atostogų seminaro ar atostogų kurso dalį per keturiolika (14) dienų iki atostogų seminaro ar atostogų kurso pradžios, tėvai sumoka penkiasdešimt (50) procentų studijų mokesčio už atostogų seminarą ar atostogų kursą.
ii. Jei tėvai nutraukia sutartį dėl „Stagecoach“ mokesčio už šventinį seminarą ar šventinį kursą per septynias (7) dienas iki šventinio seminaro ar šventinio kurso pradžios, tėvai sumoka visą mokestį už šventinį seminarą ar šventinį kursą.
7.3 Jei teisės aktų nuostatose nenumatyta kitaip, visi kursai gali būti bet kada nutraukti dėl pagrįstos priežasties. Svarbi priežastis tėvams gali būti tuo atveju, kai reikia vykti daugiau nei 30 kilometrų nuo pradinės užsakytos kurso vietos. 
7.4 „Stagecoach“ rimtos priežasties pavyzdys: jei mokinys  arba jo tėvai pažeidžia 9 punkte išdėstytas taisykles arba jei tėvai (jei mokama dalimis) turi daugiau nei 21 dieną įsiskolinimų dėl sutarto mokėjimo. 
7.5 Studijų sutartis nutraukiama be įspėjimo pasibaigus terminui, per kurį mokiniui  sukanka aštuoniolika (18) metų. Tačiau vėliau mokinys  gali savanoriškai ir susitaręs su „Stagecoach“ pratęsti savo dalyvavimą pamokose nuo vieno iki kito termino.

8. Kursų turinys ir struktūra
 
8.1 „Stagecoach“ mokytojai  (toliau – „Mokytojai“) kursų turinį kuria savo iniciatyva ir savo pedagogine nuožiūra. 
8.2 Mokiniai  ir tėvai neturi teisės į konkretų mokytoją  ir konkretų kurso projektą. Tėvai neturi teisės kursų metu lankyti užsiėmimų.
8.3 Jei kurso užsiėmimas  turi būti atšauktas arba reikia pakeisti kurso užsiėmimo  laiką ar vietą, „Stagecoach“ apie tai praneš kuo anksčiau el. paštu ir, jei reikia, nurodys naują kurso užsiėmimo  laiką ar vietą. Jei tai reikia padaryti per trumpą laiką, „Stagecoach“ apie tai praneš tėvams el. paštu, teksto žinute arba paskambins jų nurodytu mobiliuoju numeriu. Tėvai turi užtikrinti, kad „Stagecoach“ turėtų naujausią   kontaktinę informaciją. 
Atšaukimo atveju, jei įmanoma, „Stagecoach“ pasiūlys pakaitinio kurso užsiėmimą . Jei tokio pakeitimo pasiūlyti negalima, „Stagecoach“ pasiūlys proporcingai grąžinti už atšauktą kursų užsiėmimą  gautą mokestį.
8.4 Jei asmeninis kursas negali vykti dėl force majeure ar kitų aplinkybių, už kurias „Stagecoach“ nėra atsakinga, „Stagecoach“ turi teisę savo nuožiūra ir per nustatytą laikotarpį pakeisti kursą į internetinį kursą. Tokios aplinkybės visų pirma apima teisinius, oficialius nurodymus ar mokyklų uždarymo atvejus, epidemijas, pandemijas, kitus pavojus sveikatai, įvykus gaisrui, potvyniui, audrai, žemės drebėjimui, karui, streikui ar panašaus tipo įvykiui. Mokiniai  ir tėvai neturi teisės į „Stagecoach“, jiems teikiamus techninius dalyvavimo internetiniame kurse reikalavimus (interneto ryšys, įrenginys su interneto prieiga ir vaizdo bei garso įranga) ar kitas pagalbines priemones (muziką, muzikos sistemą ir kt.).
8.5 „Stagecoach“ turi išimtines teises į „Stagecoach“ interneto puslapius, įskaitant programinę įrangą, tekstus, nuotraukas, vaizdo įrašus, grafiką, prekių ženklus ir prekės ženklo elementus. Visos pramoninės nuosavybės teisės, atsirandančios kursų, atostogų seminarų, atostogų kursų ar pasirodymų metu, yra „Stagecoach“ nuosavybė.
 
9. Elgesio įsipareigojimai  / Susirgimai 
 
9.1 Tėvai ir mokiniai  privalo užtikrinti, kad mokinys atvyktų laiku ir su tinkama užsiėmimų  apranga (juodomis gimnastikos arba sportinėmis  kelnėmis, „Stagecoach“ prekės ženklo užsiėmimų  marškinėliais arba paprastais juodais (pagrindiniams arba tolesniems etapams) arba geltonais marškinėliais (ankstyviesiems etapams) /sportiniais marškinėliais) ir tinkama avalyne (rekomenduojami džiazo šokių bateliai).
9.2 Tėvai ir mokiniai yra bendrai atsakingi už tai, kad mokiniai laikytųsi mokyklos sutarties [elgesio kodekso].  
9.3. Jei studentas serga arba jam pasireiškia ligos simptomai (ypač, bet ne tik: karščiavimas, peršalimas, kosulys, pykinimas ir vėmimas), jis privalo  nedalyvauti užsiėmimuose . 
9.4. Tėvai privalo informuoti mokytoją  apie visus simptomus ar sužalojimus, kuriuos mokinys  gali patirti ir kurie neturi įtakos jo  dalyvavimui užsiėmime . Jei mokinys  turi simptomų ar traumų, dėl kurių jam  būtų sunku ar neįmanoma dalyvauti, su juo negalima sudaryti studijų sutarties. Apie bet kokius mokinių  bendrosios sveikatos pokyčius reikia nedelsiant raštu pranešti „Stagecoach“.

10. Duomenų apsauga
 
10.1 Informaciją apie duomenų apsaugą ir tėvų bei mokinių teises galima rasti svetainės poraštėje https://www.stagecoach.lt.
10.2 „Stagecoach“ turi teisę daryti neinternetinių ir internetinių renginių garso ir vaizdo įrašus kokybės užtikrinimo ir reklamos tikslais, jei tėvai arba pilnametis mokinys  yra davę raštišką sutikimą dėl įrašų. „Stagecoach“ šiuo tikslu pateikia formą (žiniasklaidos sutikimo formą).

11. Intelektinės nuosavybės teisės
 
11.1 „Stagecoach“ pasilieka visas teises į savo svetaines, įskaitant programinę įrangą, tekstą, laikmenas, logotipus, prekių ženklus ir prekės ženklo elementus. Šios Bendrosios sąlygos jokiu būdu neapriboja „Stagecoach“ intelektinės nuosavybės teisių. Visos pramoninės nuosavybės teisės, sukurtos pamokų, atostogų dirbtuvių ar atostogų kursų metu, yra „Stagecoach“ nuosavybė.

12. Atsakomybė
 
12.1 Mokinys  kursuose dalyvauja savo rizika.  
12.2 „Stagecoach“ atsako tik pagal šias nuostatas:
(a) Tyčinio ir didelio neatsargumo atveju – nepriklausomai nuo teisinio pagrindo – „Stagecoach“ atsako už žalą pagal įstatymų nuostatas.
(b) Kitais nei tyčia ar didelis neatsargumas atvejais "Stagecoach" atsako tik esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju, apsiribodama tik numatomos, paprastai atsirandančios, tiesioginės žalos atlyginimu. Esminė sutartinė prievolė - tai prievolė, kurios įvykdymas leidžia pasiekti sutarties tikslą ir kurios įvykdymu mokinys ir jo tėvai gali nuolat pasikliauti. 
c) a ir b punktuose nurodyti atsakomybės apribojimai netaikomi žalai, atsiradusiai dėl gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimo. Be to, jos netaikomos nesąžiningo nuslėpimo atveju, "Stagecoach" išimties tvarka prisiimtos garantijos atveju arba pretenzijų pagal Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą atveju.
d) Tiek, kiek „Stagecoach“ atsakomybė neįtraukiama arba apribojama, tai taip pat taikoma ir dėl asmeninės atstovų bei vietininkų atsakomybės.
12.3. Mokinys  ir jo tėvai atsako pagal teisės aktų nuostatas. Visų pirma, jie yra atsakingi už jų pateiktos informacijos apie ankstesnes mokinio  ligas ir sužalojimus tikslumą.
12.4. Dėl pateiktos neteisingos informacijos mokinys  ir jo tėvai turi atlyginti „Stagecoach“ visas trečiųjų šalių pretenzijas, pateiktas „Stagecoach“. Į žalos atlyginimą taip pat įtraukiamos pagrįstos teisinės gynybos išlaidos. Jei mokinys  ar jo tėvai yra iš dalies atsakingi už žalos atsiradimą, mokinys  ir jo tėvai taip pat atlygina „Stagecoach“ tokiu pačiu mastu.

13. Atšaukimo teisė
 
13.1 Kadangi tėvai yra vartotojai ir sudaro sutartį su „Stagecoach“ nuotolinės prekybos būdu, jie turi teisę atšaukti sutartį pagal įstatymų nuostatas. 
13.2 Keturiolikos dienų laikotarpis, per kurį tėvai turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydami priežasčių, prasideda sutarties sudarymo dieną. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, tėvai privalo elektroniniu paštu informuoti atitinkamus „Stagecoach“ atstovus, aiškiai nurodydami savo sprendimą atsisakyti šios sutarties.
13.3 Tėvai gali, bet neprivalo naudotis kontaktinėmis formomis, kurias galima rasti adresu https://www.stagecoach.lt, kuri nėra privaloma. Norint užtikrinti sutarties atsisakymo laikotarpio laikymąsi, pakanka, kad tėvai išsiųstų pranešimą apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo laikotarpio pabaigos.
13.4 Atšaukimo pasekmės
a) Jei tėvai atšaukia sutartį, "Stagecoach" nedelsdama, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai "Stagecoach" gavo pranešimą apie sutarties atšaukimą, grąžina visus iš tėvų gautus mokėjimus. "Stagecoach" atšaukimui naudoja tas pačias mokėjimo priemones, kurias tėvai naudojo mokėjimams atlikti, nebent aiškiai susitarta kitaip. Grąžinant lėšas tokiu atveju, iš tėvų neimami jokie mokesčiai.
b) Jei tėvai pageidauja dalyvauti kurse per sutarties nutraukimo laikotarpį, jie turi atlyginti "Stagecoach" sumą, atitinkančią dalį to, kas buvo suteikta (palyginti su visa sutartyje numatyta suma) iki to laiko, kai buvo išsiųstas sutarties nutraukimas.

14. Baigiamosios nuostatos
 
14.1 Sutarties pakeitimai ir papildymai, įskaitant šias BS, teikiami  raštu. Jei kuri nors sutarties nuostata, įskaitant šias BS, tampa negaliojančia, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai leistina nuostata, kuri kuo labiau atitiktų numatytą negaliojančios nuostatos ekonominį tikslą. Tas pats pasakytina ir apie sutartinį praleidimą . 
14.2 TaikomaLietuvos teisė. 
 
Informacija vartotojams apie ginčų sprendimo internetu (GSI ) platformą: ES Komisija sukūrė verslininkų ir vartotojų ginčų sprendimo internetu platformą (ODR platforma). ODR platformą galima rasti adresu https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_16_297. 
Informacija vartotojams apie alternatyvų ginčų sprendimą: Vartotojai Lietuvoje turi teisę kreiptis į šį alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo subjektą - Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, Lietuva, http://www.vvtat.lt/.